Ogłoszenia
Punkt kasowy
www.police.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Z G K i M Police
panorama Polic

 

 

Witamy na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Policach

Siedziba zakładu mieści się w Policach przy ul. Bankowej 18, gdzie zlokalizowany jest: Zarząd, Dział finansowo-księgowy, Dział spraw pracowniczych, Dział eksploatacji budynków, Dział technicznej obsługi budynków, Dział techniczny i gospodarki materiałowej, stanowisko radcy prawnego oraz Międzyzakładowa komisja NSZZ Solidarność.

Zaplecze techniczne grupy remontowej, magazyny oraz Dział obsługi urządzeń komunalnych, zlokalizowane są w obiektach przy ul. Tanowskiej 8.

Podstawę prawną działania zakładu stanowi:

-Uchwała X/68/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. pełny tekst uchwały

-Statut zakładu zatwierdzony uchwałą nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2011 r. zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. pełny tekst statutu jednostki

Zakład podporządkowany jest Burmistrzowi Polic, który poprzez podległe mu wydziały Urzędu Miejskiego sprawuje nadzór i kontrolę nad jego działalnością. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką działającą w formie zakładu budżetowego na zasadach określonych w: Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.)

[ZGKiM] [Rodzaj działalności] [Struktury] [Kontakt] [Informacje] [Cmentarz] [Przetargi] [Praca]