Ogłoszenia
Punkt kasowy
www.police.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Dane teleadresowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach

ul. Bankowa 18
72-010 Police

e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl


Sekretariat

Natalia Pietrzak

Obsługa sekretariatu, kancelaria, sprawy gospodarcze

pok. nr 312

tel 913175037
fax 913175431
Centrala 914311300

e-mail: mpawlowska@zgkim.police.pl

 

p.o. Dyrektor

Tomasz Kaczmarek

tel. 91 3175037,

pok. nr 311

e-mail: tkaczmarek@zgkim.police.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w kakażdy poniedziałek od godziny 14-16
w pozostałe dni po wczeœniejszym umówieniu terminu w sekretariacie
lub bezpoœrednio z Dyrektorem telefonicznie..

 

Główny Księgowy

Renata Marciniak-Kamińska

tel. 914311325

 pok. nr 306

e-mail: rmarciniak@zgkim.police.pl

 

Szczegółowy wykaz telefonów:

 

PION TECHNICZNY

 

 DZIAŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDYNKÓW

ul. Bankowa 18 , Police

 Tomasz Cindziras

P.O. Kierownika działu

tel. 914311360

  kom. 725995613

 pok. nr 2

e-mail: tcindziras@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Barbara Wachowicz

Rejon techniczny nr 1 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany remontów

tel. 914311366

  kom. 605073152

 pok. nr 3

e-mail: bwachowicz@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Robert Mazur

Rejon techniczny nr 2 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany

tel. 914311368

 pok. nr 2

e-mail: tcindziras@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Łukasz Treder

Rejon techniczny nr 3 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany

tel. 914311366, 913176666

  kom. 695395407

 pok. nr 2

e-mail: ltreder@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Teresa Wójcik

Administrator rejonu opis rejonu, wykaz dozorców

Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa

Osiedle IV i V, Jasienica, Tanowo, Przęsocin

tel. 914311363

 pok. nr 303

e-mail: twojcik@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Marzenna Piella

Administrator rejonu opis rejonu, wykaz dozorców

Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa

Stare Police, Mścięcino, Trzebież, Trzeszczyn, Tanowo

tel. 914311363

 pok. nr 303

diamond1_red_maroon 

Referent ds. kosztorysowania i rozliczeń

diamond1_red_maroon 

ZAPLECZE TECHNICZNE - GRUPA REMONTOWA

ul. Tanowska 8

Krzysztof Just

Majster robót murowych, stolarskich, ciesielskich i malarskich

tel. 913121284 ; kom. 695395388

e-mail: majster1@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Ryszard Twardowski

Majster robót elektrycznych, sanitarnych

tel.913121283; kom. 601774541

e-mail: majster2@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ TECHNICZNY I GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

ul. Bankowa 18

sprawy zamówień publicznych, remontów zleconych i gospodarki materiałowej

diamond1_red_maroon 

 Wioletta Duży

kierownik działu

tel. 914311350 , kom. 695395408

 pok. nr 317 

e-mail: wduzy@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Henryk Mańkowski

Inspektor nadzoru inwestorskiego

nadzór inwestorski nad wykonywaniem remontów zleconych, ustalanie zakresów remontów i opracowywanie kosztorysów inwestorskich.

tel. 914311352, kom. 605073151

 pok. nr 317 

e-mail: hmankowski@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Tomasz Prymon

sprawy związane z zamówieniami publicznymi, zlecanie remontów, umowy na remonty zlecone, kontrola rozliczeń robót wykonywanych przez służby ZGKiM.

tel. 914311390, kom. 695395408

 pok. nr 310 

e-mail: tprymon@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Marcin Śmielecki

zamówienia publiczne, umowy na remonty, usługi i przeglądy techniczne budynków, kontrola robót wykonywanych przez służby ZGKiM

tel.914311351 , kom. 695395408

 pok. nr 310 

e-mail: msmielecki@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Jolanta Błoniarczyk

sprawy związane z zaopatrzeniem materiałowym dla służb ZGKiM, prowadzenie magazynu.

Siedziba przy ul. Tanowskiej 8

 tel. 913176761,

e-mail: jbloniarczyk@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

 ul. Tanowska 8, Police

 diamond1_red_maroon

Halina Trojanowska

Administracja cmentarzy komunalnych:

 -obiekty i urządzenia cmentarne

 -ewidencja, pochówki, odnowienia miejsc grzebalnych.

tel. 913121281

kom. 601551374

    pok. nr 13

e-mail: htrojanowska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Magdalena Chudzik

- obiekty i urządzenia cmentarne

 - ewidencja, pochówki, odnowienia miejsc grzebalnych.

tel. 913121282

  pok. nr 12

e-mail: mchudzik@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

PION EKONOMICZNY I SPRAW PRACOWNICZYCH

 

SEKCJA CZYNSZÓW , ROZLICZEŃ

I OBSŁUGI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ul. Bankowa 18 ,

Barbara Kabecka

 Kierownik Sekcji Czynszów i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 914311380

  pok. nr 6A

e-mail: bkabecka@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Alicja Ostrowska

Umowy najmu na lokale mieszkalne, zmiany liczby osób zamieszkałych

tel. 914311383

 pok. nr 7

e-mail: aostrowska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Monika Obolewicz

Umowy najmu i rozliczenia - lokale  użytkowe

tel. 914311384

  pok. nr 7

e-mail: mobolewicz@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Małgorzata Kunc

Miesięczne opłaty za lokale , zaległości czynszowe

tel. 914311382

 pok. nr 6

   diamond1_red_maroon

Elżbieta Grzelak

Rozliczenie opłat za wodę

tel. 914311381

 pok. nr 6

   diamond1_red_maroon

Magdalena Dembczyńska

Windykacja, opłaty za psy

tel. 914311381

 pok. nr 6

e-mail: mdembczynska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Elżbieta Zaleska

Fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych

tel. 914311330

  pok. nr 315

e-mail: ezaleska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Agnieszka Kozicka

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 914311330

  pok. nr 315

e-mail: akozicka@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Barbara Markowska

Bieżąca obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 914311332

  pok. nr 316

e-mail: bmarkowska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Magdalena Siuda

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 914311332

  pok. nr 316

e-mail: msiuda@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Agnieszka Młodyszewska-Mańkus

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 914311387

   pok. nr 314,

e-mail: amlodyszewska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 ul. Bankowa 18,

 

Elżbieta Fertała

Kierownik działu finansowego

tel. 914311322

  pok. nr 305,

e-mail: efertala@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Barbara Fietz

Ewidencja kaucji mieszkaniowych i gwarancyjnych, ewidencja kosztów

tel. 914311331

   pok. nr 305,

e-mail: bfietz@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Bożena Szalińska

Ewidencja kosztów i przychodów

tel. 914311320

   pok. nr 304,

e-mail: bszalinska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Aneta Zyskowska

Ewidencja środków trwałych i wynagrodzeń

tel. 914311320

   pok. nr 304,

e-mail: azyskowska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Krystyna Sierakowska

Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych 

tel. 914311323

    pok. nr 1,

e-mail: ksierakowska@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Teodora Wielowieyska

Obsługa transakcji bezgotówkowych

tel. 914311324

     pok. nr. 1,

e-mail: tchojnacka@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

 ul. Bankowa 18,

 

Anna Gnyp

Sprawy płacowe

tel. 914311327

   pok. nr 302

e-mail: agnyp@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Agnieszka Zommer

Sprawy kadrowe

tel. 914311326

   pok. nr 302

e-mail: azommer@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

STANOWISKA SAMODZIELNE

 ul. Bankowa 18,

 

Dominik Chełminiak - informatyk

Obsługa informatyczna zakładu

tel. 914322177

   pok. nr 328

e-mail: dchelminiak@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Dominik Więch - informatyk

tel. 914322177

   pok. nr 328

e-mail: dwiech@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Specjalista ds. mechaniczno-energetycznych

zagadnienia z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,  nadzorowanie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych.

tel. 914311350

 pok. nr 310 

      Praca we wtorki i czwartki w godzinach 9÷14

  diamond1_red_maroon

Radca Prawny

   pok. nr 303 

   Dyżur we wtorki i czwartki 9÷13 

  diamond1_red_maroon

Daniela Jastrzębska

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „NSZZ Solidarność"

tel. 914311385

pok. nr 110 

e-mail: djastrzebska@zgkim.police.pl

Praca w poniedziałki i wtorki w godzinach 9÷15

 Obrona praw i obowiązków pracowniczych w zakładach:

 - ZGKiM Police ul. Bankowa 18

 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Police ul. Siedlecka 2A

 

Kasa

ul. Bankowa 18
72-010 Police

Punkt kasowy czynny:

W poniedziałki w godzinach 8.30 - 14.00

We wtorki i środy w godzinach 8.00 - 12.00

W czwartki i piątki w godzinach 8.30 - 12.00

 

Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe dokonywane wyłącznie na rzecz ZGKiM Police, Wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie opłat skarbowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Policach.

 

Od dnia 01 stycznia 2015 r. wprowadza się zmianę numerów kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

1. Partycypacji na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

2. Funduszu remontowego na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 05 1240 3927 1111 0010 6049 9535

3. Gospodarowania odpadami na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 24 1240 3927 1111 0010 6049 9678

4. Czynszu i mediów na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

 

[ZGKiM] [Rodzaj działalności] [Struktury] [Kontakt] [Informacje] [Cmentarz] [Przetargi] [Praca]