Ogłoszenia
Punkt kasowy
www.police.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Dane teleadresowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach

ul. Bankowa 18
72-010 Police

e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl


Sekretariat

Natalia Pietrzak

Obsługa sekretariatu, kancelaria, sprawy gospodarcze

pok. nr 312

Tel/fax 091 3175037
Centrala 091 4311300

e-mail: npietrzak@zgkim.police.pl

 

Dyrektor

Ryszard Niedworok

tel. 091 3175037,

kom. 0601 774540

pok. nr 313

e-mail: rniedworok@zgkim.police.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Tomasz Kaczmarek

tel. 091 3175037,

kom. 0601 774539

pok. nr 311

e-mail: tkaczmarek@zgkim.police.pl

 

Główny Księgowy

Renata Marciniak-Kamińska

tel. 091-43-11-325

 pok. nr 306

e-mail: rmarciniak@zgkim.police.pl

 

Szczegółowy wykaz telefonów:

 

PION TECHNICZNY

 

 DZIAŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDYNKÓW

ul. Bankowa 18 , Police

 Ryszard Twardowski

Kierownik działu

tel. 091 43-11-360

  kom. 601 77 45 41

 pok. nr 4

e-mail: rtwardowski@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Barbara Wachowicz

Rejon techniczny nr 1 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany remontów

tel. 091 4311367

  kom. 601 77 45 41

 pok. nr 3

e-mail: bwachowicz@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Tomasz Cindziras

Rejon techniczny nr 2 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany

tel. 091 43-11-366, 091 3176 666

 pok. nr 2

e-mail: tcindziras@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Łukasz Treder

Rejon techniczny nr 3 dokładny opis rejonu

Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany

tel. 091 43-11-366, 091 3176 666

 pok. nr 2

e-mail: ltreder@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Teresa Wójcik

Administrator rejonu opis rejonu, wykaz dozorców

Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa

Osiedle IV i V, Jasienica, Tanowo, Przęsocin

tel. 091 43-11-363

 pok. nr 303

e-mail: twojcik@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Marzenna Piella

Administrator rejonu opis rejonu, wykaz dozorców

Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa

Stare Police, Mścięcino, Trzebież, Trzeszczyn, Tanowo

tel. 091 43-11-363

 pok. nr 303

diamond1_red_maroon 

Referent ds. kosztorysowania i rozliczeń

diamond1_red_maroon 

ZAPLECZE TECHNICZNE - GRUPA REMONTOWA

ul. Tanowska 8

Krzysztof Just

Majster robót murowych, stolarskich, ciesielskich i malarskich

tel. 091 312-12-84 ; kom. 695 395 388

e-mail: majster1@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Krzysztof Hodun

Majster robót elektrycznych, sanitarnych

tel.091 312-12-83; kom. 695 395 392

e-mail: majster2@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ TECHNICZNY I GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

ul. Bankowa 18

sprawy zamówień publicznych, remontów zleconych i gospodarki materiałowej

diamond1_red_maroon 

 Wioletta Duży

kierownik działu

tel. 091 43-11-351, kom. 695 395 408

 pok. nr 310 

e-mail: wduzy@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Henryk Mańkowski

Inspektor nadzoru inwestorskiego

nadzór inwestorski nad wykonywaniem remontów zleconych, ustalanie zakresów remontów i opracowywanie kosztorysów inwestorskich.

tel. 091-4311352, kom. 605073151

 pok. nr 317 

e-mail: hmankowski@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Tomasz Prymon

sprawy związane z zamówieniami publicznymi, zlecanie remontów, umowy na remonty zlecone, kontrola rozliczeń robót wykonywanych przez służby ZGKiM.

tel. 091-4311390, kom. 695395408

 pok. nr 310 

e-mail: tprymon@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Marcin Śmielecki

zamówienia publiczne, umowy na remonty, usługi i przeglądy techniczne budynków, kontrola robót wykonywanych przez służby ZGKiM

tel. 91 43 11 350, kom. 695395408

 pok. nr 317 

e-mail: msmielecki@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Jolanta Błoniarczyk

sprawy związane z zaopatrzeniem materiałowym dla służb ZGKiM, prowadzenie magazynu.

Siedziba przy ul. Tanowskiej 8

 tel. 091-3176761,

e-mail: jbloniarczyk@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

 ul. Tanowska 8, Police

 diamond1_red_maroon

Halina Trojanowska

Administracja cmentarzy komunalnych:

 -obiekty i urządzenia cmentarne

 -ewidencja, pochówki, odnowienia miejsc grzebalnych.

tel. 091-31-21-281

kom. 0601 551374

    pok. nr 2

  diamond1_red_maroon

Aneta Mrozowska

- eksploatacja szaletów publicznych

 - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego

tel. 091-31-21-282

  pok. nr 1

e-mail: amrozowska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

PION EKONOMICZNY I SPRAW PRACOWNICZYCH

 

SEKCJA CZYNSZÓW , ROZLICZEŃ

I OBSŁUGI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ul. Bankowa 18 ,

Barbara Kabecka

 Kierownik Sekcji Czynszów i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 091-43-11-380

  pok. nr 6A

e-mail: bkabecka@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Alicja Ostrowska

Umowy najmu na lokale mieszkalne, zmiany liczby osób zamieszkałych

tel. 091-43-11-383

 pok. nr 7

e-mail: aostrowska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Monika Obolewicz

Umowy najmu i rozliczenia - lokale  użytkowe

tel. 091-43-11-384

  pok. nr 7

e-mail: mobolewicz@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Małgorzata Kunc

Miesięczne opłaty za lokale , zaległości czynszowe

tel. 091-43-11-382

 pok. nr 6

   diamond1_red_maroon

Elżbieta Grzelak

Rozliczenie opłat za wodę

tel. 091-43-11-381

 pok. nr 6

   diamond1_red_maroon

Magdalena Dembczyńska

Windykacja, opłaty za psy

tel. 091-43-11-381

 pok. nr 6

e-mail: mdembczynska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Elżbieta Zaleska

Fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych

tel. 091-43-11-330

  pok. nr 315

e-mail: ezaleska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Agnieszka Kozicka

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 091-43-11-330

  pok. nr 315

e-mail: akozicka@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Barbara Markowska

Bieżąca obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 091-43-11-332

  pok. nr 316

e-mail: bmarkowska@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Magdalena Siuda

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 091-43-11-332

  pok. nr 316

e-mail: msiuda@zgkim.police.pl

  diamond1_red_maroon

Agnieszka Młodyszewska-Mańkus

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 091-43-11-387

   pok. nr 314,

e-mail: amlodyszewska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 ul. Bankowa 18,

 

Elżbieta Fertała

Kierownik działu finansowego

tel. 091-43-11-322

  pok. nr 305,

e-mail: efertala@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Barbara Fietz

Ewidencja kaucji mieszkaniowych i gwarancyjnych, ewidencja kosztów

tel. 091-43-11-331

   pok. nr 305,

e-mail: bfietz@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Bożena Szalińska

Ewidencja kosztów i przychodów

tel. 091-43-11-320

   pok. nr 304,

e-mail: bszalinska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Aneta Zyskowska

Ewidencja środków trwałych i wynagrodzeń

tel. 91 43 11 320

   pok. nr 304,

e-mail: azyskowska@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Krystyna Sierakowska

Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych 

tel. 091-43-11-323

    pok. nr 1,

e-mail: ksierakowska@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

Teodora Wielowieyska

Obsługa transakcji bezgotówkowych

tel. 091-43-11-324

     pok. nr. 1,

e-mail: tchojnacka@zgkim.police.pl

 diamond1_red_maroon

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

 ul. Bankowa 18,

 

Anna Gnyp

Sprawy płacowe

tel. 091-43-11-327

   pok. nr 302

e-mail: agnyp@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Agnieszka Zommer

Sprawy kadrowe

tel. 091-43-11-326

   pok. nr 302

e-mail: azommer@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

STANOWISKA SAMODZIELNE

 ul. Bankowa 18,

 

Dominik Chełminiak - informatyk

Obsługa informatyczna zakładu

tel. 91 432 21 77

   pok. nr 328

e-mail: dchelminiak@zgkim.police.pl

diamond1_red_maroon 

Specjalista ds. mechaniczno-energetycznych

zagadnienia z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,  nadzorowanie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych.

tel. 091-43-11-350

 pok. nr 310 

      Praca we wtorki i czwartki w godzinach 9÷14

  diamond1_red_maroon

Radca Prawny

   pok. nr 303 

   Dyżur we wtorki i czwartki 9÷13 

  diamond1_red_maroon

Daniela Jastrzębska

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „NSZZ Solidarność"

tel. 091-43-11-385

pok. nr 110 

e-mail: djastrzebska@zgkim.police.pl

Praca w poniedziałki i wtorki w godzinach 9÷15

 Obrona praw i obowiązków pracowniczych w zakładach:

 - ZGKiM Police ul. Bankowa 18

 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Police ul. Siedlecka 2A

 

Kasa

ul. Bankowa 18
72-010 Police

Punkt kasowy czynny:

W poniedziałki w godzinach 8.30 - 14.00

We wtorki i środy w godzinach 8.00 - 12.00

W czwartki i piątki w godzinach 8.30 - 12.00

 

Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe dokonywane wyłącznie na rzecz ZGKiM Police, Wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie opłat skarbowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Policach.

 

Od dnia 01 stycznia 2015 r. wprowadza się zmianę numerów kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

1. Partycypacji na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

2. Funduszu remontowego na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 05 1240 3927 1111 0010 6049 9535

3. Gospodarowania odpadami na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 24 1240 3927 1111 0010 6049 9678

4. Czynszu i mediów na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

 

[ZGKiM] [Rodzaj działalności] [Struktury] [Kontakt] [Informacje] [Cmentarz] [Przetargi] [Praca]