Ogłoszenia
Punkt kasowy
www.police.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Wszelkie niezbędne informacje i aktualne ogłoszenia dotyczące przetargów ogłaszanych przez ZGKiM Police dostępne są na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego Police.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Wszelkie niezbędne informacje i aktualne ogłoszenia dotyczące zapytań ofertowych ogłaszanych przez ZGKiM Police dostępne są na stronie internetowej Zapytania ofertowe.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy.

[ZGKiM] [Rodzaj działalności] [Struktury] [Kontakt] [Informacje] [Cmentarz] [Przetargi] [Praca]